Minh Quang là xã miền núi  của huyện Ba Vì - Thành Phố Hà Nội. Cách trung tâm huyện khoảng 27km. Có tổng diện tích tự nhiên của xã là 2.790,4 ha. Có ba dân tộc anh em Kinh - Mường - Dao cùng chung sống. Dân cư phân bố theo 15 thôn, toàn xã có 3.316 hộ dân với 14.325 nhân khẩu, có 01 trường Trung học cơ sở, 02 trường tiểu học 02 trường mầm non. Toàn xã có 23 chi bộ Đảng. Người dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp.

Trường Mầm non Minh Quang A - Ba Vì được tách từ tháng 08 năm 2015 và chính thức được thành lập theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2015 của UBND huyện Ba Vì về việc thành lập trường Mầm non Minh Quang A. Trường mầm non Minh Quang A thuộc địa bàn xã Minh Quang với 03 điểm trường nằm tại thôn Minh Hồng, Thôn Xuân Thọ và thôn Mộc với tổng diện tích khuôn viên ba điểm trường là  9.724m2. Tổng số nhóm lớp: 20 nhóm lớp; 562 học sinh (trong đó nhóm nhà trẻ: 5; 85 học sinh; Lớp mẫu giáo: 15; 477  học sinh) cụ thể:

Điểm trường Minh Hồng có diện tích 5.028m2. Có 08 nhóm, lớp với 282 trẻ, 16 giáo viên, 04 cô nuôi, 01 nhân viên bảo vệ.

Điểm trường Xuân Thọ có diện tích 2.796m2. Có 06 nhóm, lớp với 106 trẻ, 10 giáo viên, 02 cô nuôi, 01 nhân viên bảo vệ.

Điểm trường khu Mộc có diện tích 1.900m2. Có 06 nhóm lớp với 174 trẻ, 12 giáo viên, 03 cô nuôi (trong đó 1 cô nuôi hợp đồng trường), 01 nhân viên bảo vệ

          Khoảng cách giữa 3 điềm trường từ 2,5 đến 3km được xây dựng cải tạo hợp lý, đẹp, đảm bảo về diện tích và môi trường sư phạm và an toàn cho trẻ.

2. Những thành tích thi đua khen thưởng nhà trường đã đạt được:

Từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn phát triển về số lượng, chất lượng, công tác chăm sóc giáo dục toàn diện ngày càng cao.

- Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp huyện năm học 2015 - 2016.

- Hàng năm đều có giáo viên, nhân viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi cấp huyện.

- Tỷ lệ sáng kiến kinh nghiệm trong năm học qua có 08 sáng kiến xếp loại các cấp trong đó có 03 sáng kiến xếp loại A, 03 sáng kiến xếp loại B cấp huyện và có 02 sáng kiến xếp loại C.

- Trường đạt trường học thân thiện học sinh tích cực và được xếp loại tốt.

- Công tác y tế học đường luôn được đánh giá xếp loại tốt.